Witamy serdecznie!

Nasze Działania

Działania Fundacji

Diagnoza

Diagnozujemy potrzeby dotyczące kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w tym kompetencji zawodowych: nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych pozwalające prowadzić im efektywne kształcenie na różnych poziomach edukacji.

Działania Fundacji

Wsparcie

Wspieramy partnerstwa szkół-samorządów-partnerów w tym zagranicznych, pomagamy organizować staże, praktyki, wyjazdy edukacyjne, kursy i szkolenia (krajowe i zagraniczne) kształcące umiejętności i kompetencje uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim organizujemy przedsięwzięcia edukacyjne bezpośrednio w instytucjach krajowych i zagranicznych bazując na rozległej sieci partnerów zarówno w kraju jak i za granicą.

Działania Fudacji

Korzyści

Nasze działania przynoszą korzyści zarówno placówkom oświatowym, nauczycielom, trenerom jak i partnerom krajowym i zagranicznym. Niewątpliwie jednak najwięcej zyskują uczestnicy kształcenia w tym osoby wykluczone, którzy doskonale przygotowani mogą łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Działania Fundacji

Wiele możliwości

Dajemy możliwość nabywa umiejętności praktycznych w oparciu o współpracę krajową i międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, w szczególności wspierając osoby pochodzące z terenów wiejskich, osoby niepełnosprawne, mniejszości narodowe oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i cyfrowym

Zapraszamy do kontaktu